Blog

Từ 1/1/2020, người dân sử dụng thẻ Căn cước công dân thay Chứng minh thư

Trước đây, việc cấp thẻ Căn cước công dân đã được triển khai tại khoảng 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, theo Luật Căn cước công dân, từ ngày 1/1/2020, người dân trên cả nước sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho thẻ Chứng minh thư.
Tại Điều 38, Luật Căn cước công dân quy định: Địa phương chưa có điều kiện về cơ sở hạ tầng thông tin, vật chất, kỹ thuật và người quản lý CCCD, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân để triển khai thi hành theo Luật này thì công tác quản lý công dân vẫn thực hiện theo các quy định của pháp luật trước ngày 1/1/2016; chậm nhất từ ngày 1/1/2020 phải thực hiện thống nhất theo quy định của Luật này.
Đồng thời, các loại biểu mẫu đã phát hành có quy định sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân (CMND) được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2019.
 


Khi làm thủ tục cấp đổi CMND hết hạn hoặc trường hợp CMND bị mất thì người dân sẽ được cấp thẻ Căn cước công dân, thay vì CMND.
Bên cạnh đó, theo quy định trong Thông tư 48/2019 sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cấp thẻ CCCD có hiệu lực từ 18/11/2019, Bộ Công an quy định:
– Trường hợp CMND còn rõ nét thì cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cùng CMND chưa cắt góc cho công dân để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân. Khi trả thẻ Căn cước công dân mới cắt góc phía trên bên phải mặt trước của CMND đó và trả cho người đến nhận thẻ Căn cước công dân.
Nếu công dân yêu cầu trả thẻ Căn cước công dân qua bưu điện thì tiến hành cắt góc và trả CMND đã cắt góc ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ của công dân.
– Trường hợp CMND bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy CMND đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số CMND.
– Trường hợp công dân mất CMND 9 số khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND 9 số đã mất.
(Tổng hợp)
December 5, 2019 Blog , , , ,
About miphar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *