Tag Archives: nano xanh

Nano Oligochitosan – Giải pháp mới kích thích tăng trưởng và kháng bệnh cho Nông nghiệp sạch

Công nghệ Nano được xem là công nghệ đột phá, mang tính cách cách mạng trong nhiều lĩnh vực. Trong một vài năm trở lại đây, công nghệ nano càng nhận được sự đầu tư nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi cho ngành nông nghiệp từ trồng trọt, đến chăn nuôi, thú y và … Continue reading

November 3, 2020 Công nghệ Nano