Tag Archives: năm 2020

Doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập năm 2020

Nghị định 114/2020/NĐ-CP nêu rõ giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định … Continue reading

September 29, 2020 Tin tức, Tin Tức Chuyên Ngành