Tag Archives: Công ty Dược Miphar

Thông báo Vv Hoàn tất thủ tục Cổ phần Công ty TNHH Dược Miphar

Kính gửi: Quý đối tác, khách hàng Quý Nhà Phân phối, Đại Lý Toàn thể CBNV Miphar – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; – Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MIPHAR – Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Dược … Continue reading

December 13, 2019 Nhà Đầu tư, Tin tức