Testimonials

Rửa tay đúng thời điểm là một trong những cách đơn giản để tránh nhiễm bệnh và lây lan vi khuẩn. Chúng ta nên rửa tay bất cứ lúc nào thấy tay bẩn. Tuy nhiên, để loại bỏ được hoàn toàn virus, vi khuẩn bám trên tay, chúng ta cần rửa tay đúng cách.

Bộ Y tế

Rửa tay thường xuyên là biện pháp hiệu quả để phòng tránh dịch bệnh. Rửa tay có thể bảo vệ sức khỏe của bạn và những người thân yêu khỏi vi-rút corona (COVID-19)

UNICEF Việt Nam

Chúng tôi coi trọng đạo đức trong kinh doanh và lấy sự minh bạch làm nền tảng để xây dựng và phát triển sản phẩm, doanh nghiệp.

Đỗ Lương Trường - CT HĐQT & Tổng Giám đốc

Rửa tay đúng thời điểm là một trong những cách đơn giản để tránh nhiễm bệnh và lây lan vi khuẩn. Chúng ta nên rửa tay bất cứ lúc nào thấy tay bẩn. Tuy nhiên, để loại bỏ được hoàn toàn virus, vi khuẩn bám trên tay, chúng ta cần rửa tay đúng cách.

Bộ Y tế

Rửa tay đúng thời điểm là một trong những cách đơn giản để tránh nhiễm bệnh và lây lan vi khuẩn. Chúng ta nên rửa tay bất cứ lúc nào thấy tay bẩn. Tuy nhiên, để loại bỏ được hoàn toàn virus, vi khuẩn bám trên tay, chúng ta cần rửa tay đúng cách.

Bộ Y tế

Rửa tay thường xuyên là biện pháp hiệu quả để phòng tránh dịch bệnh. Rửa tay có thể bảo vệ sức khỏe của bạn và những người thân yêu khỏi vi-rút corona (COVID-19)

UNICEF Việt Nam

Chúng tôi coi trọng đạo đức trong kinh doanh và lấy sự minh bạch làm nền tảng để xây dựng và phát triển sản phẩm, doanh nghiệp.

Đỗ Lương Trường - CT HĐQT & Tổng Giám đốc

Nam orci orci, pretium vel elementum eu, vestibulum at sapien. Sed pretium turpis lacus, ut vehicula odio tempor non. Duis fermentum massa sed laoreet suscipit. Mauris sed semper urna, a facilisis elit.

Jane Woe - Job Title