Blog

Phân biệt Chitosan và Oligochitosan (Nano Chitosan)

So với Chitosan, Oligo Chitosan (Nano Chitosan)  có tính chất đặc trưng sau:
1. Tính tan trong nước
Khi chitosan bị biến tính, khối lượng phân tử trung bình nhớt giảm, tương tác liên kết hydro giảm. Nhờ vậy mà cải thiện tính tan của chitosan trong nước.
2. Duy trì độ ẩm
Oligo Chitosan (Nano chitosan) chứa nhiều nhóm -NH2 and – OH trong phân tử. Nhờ vậy nó không chỉ cải thiện tính tan trong nước của Oligo Chitosan (Nano chitosan) mà còn có khả năng giữ ẩm tốt.
3.Đặc tính kháng khuẩn
Thực nghiệm chỉ ra rằng chitosan có khối lượng phân tử trung bình nhớt giảm thì khả năng kháng khuẩn tăng, đặc biệt ở khối lượng phân tử 1500 thì hiệu suất kháng khuẩn tốt nhất. Khi khối lượng phân tử của oligome chitosan dưới 10000, nó thể hiện khả năng sinh lý độc đáo tuyệt vời. Thí dụ, nó có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của lợi khuẩn bifidobacterium, tăng cường thực bào của đại thực bào, thúc đẩy sự tăng trưởng của kháng thể spleen, ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư, hạ huyết áp, đường huyết, mỡ máu, và hấp thụ cholesterol. Oligo Chitosan (Nano chitosan) có khả năng ức chế vi khuẩn cao và hấp thụ ẩm đáng kể trong môi trường vi mô. Đặc biệt, Oligo Chitosan (Nano chitosan) với trị số polymer hóa cao có thể ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây bệnh, thúc đẩy quá trình tổng hợp protein, kích hoạt  tế bào cây, và thúc đẩy tăng trưởng thực vật.
Bảng 1: So sánh hiệu suất diệt khuẩn trên nấm men giữa Oligo Chitosan (Nano chitosan)và chitosan tan trong nước

Ở khía cạnh hiệu quả diệt khuẩn trên nấm men, Chitosan oligosaccharide có khả năng diệt khuẩn trên nấm men cao hơn so với chitosan tan trong nước.
Bảng 2. So sánh khả năng ức chế khuẩn Klebsiella Pneumonia giữa chitosan tan trong nước và Oligo Chitosan (Nano chitosan)

Bảng 3. So sánh khả năng ức chế khuẩn Enterococcus giữa chitosan tan trong nước và Oligo Chitosan (Nano chitosan)
 

Bảng 4. So sánh khả năng ức chế khuẩn Pseudomonas aeruginosa giữa Chitosan tan trong nước và Oligo Chitosan (Nano chitosan)

Những thử nghiệm cho thấy rằng cả Oligo Chitosan (Nano chitosan) và chitosan hòa tan trong nước đều có hiệu quả diệt khuẩn đối với những vi khuẩn ở trên. Chitosan Oligosaccharide với  M.W. 5000 có hiệu quả diệt khuẩn cao trên Pseudomonas aeruginosa. Và Chitosan oligosaccharide với  M.W. 10000 có hiệu quả diệt khuẩn cao trên cả khuẩn Enterococcus và Klebsiella pneumoniae 

May 19, 2020 Blog, Công nghệ Nano, Nano Chitosan , , , , ,
About miphar

Leave a Reply

Your email address will not be published.