Blog

Nhà thuốc buộc đóng cửa nếu không kết nối dữ liệu Dược Quốc gia từ 1/4/2019

Ngày 20/8/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 540/QĐ- QLD về việc ban hành “Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.
Ngày 27/11/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 777/QĐ- QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thống cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.
Theo đó, từ ngày 1/4/2019 các nhà thuốc nào không thực hiện việc cập nhật yêu cầu mới này sẽ bị ngưng hoạt động và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Chỉ thị số 23 ngày 23-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, quyết định của Bộ Y tế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc theo đơn
Mạng lưới kinh doanh dược tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các mặt hàng thuốc có chất lượng với giá cả hợp lý.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh như: mua bán kháng sinh không được kiểm soát dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng; vấn đề buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng ảnh hướng xấu đến việc điều trị cũng như sinh mạng bệnh nhân; hệ thống phân phối thuốc qua nhiều khâu trung gian gây khó khăn khi truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng.
Để chấn chỉnh hoạt động quản lý dược, bảo vệ sức khỏe người dân Bộ Y tế đã phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017 – 2020 cùng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối những điểm cung ứng thuốc trên toàn quốc thông qua Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia.
Hệ thống sẽ giúp ngành y tế quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc từ sản xuất, nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ; kiểm soát ngăn chặn thuốc giả, thuốc hết hạn, thuốc kém chất lượng; kiểm soát việc kê đơn, bán thuốc theo đơn, hạn chế tình trạng lạm dụng kháng sinh, kê thêm thuốc không hợp lý, kê tập trung vào 1 số nhà cung cấp; truy xuất nguồn gốc xuất xứ, tình trạng thuốc tại các cơ sở và trên thị trường, đảm bảo công tác thu hồi thuốc đúng và đủ theo quy định. Đây cũng được xem là giải pháp hữu hiệu giúp người dân tra cứu thông tin về nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng, giá cả… từng loại thuốc.

Nguồn: Dân Trí

May 5, 2019 Blog , , , , ,
About miphar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *