Cuộc sống

Bộ Luật Lao Động 2019 mới sẽ tác động như thế nào đến người lao động và doanh nghiệp

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành. Việc đổi mới này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chính vì vậy, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ … Continue reading

June 14, 2020 Blog, Cuộc sống