Blog

Hướng dẫn sử dụng Google Meet để họp, đào tạo, phỏng vấn trực tuyến

Google Meet là công cụ sử dụng để kết nối trực tiếp vào phòng họp giúp cho các bên trao đổi, thuận tiện trong công việc. Công ty Cổ phần Dược Miphar triển khai ứng dụng Google Meet nhằm

  • Đào tạo trực tuyến cho đại lý, nhân viên bán hàng
  • Họp trực tuyến
  • Phỏng vấn

Người tham gia có thể sử dụng bằng máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại. Nếu sử dụng máy tính để bàn nên trang bị thêm tai nghe để có thể nghe được âm thanh

Cách thức tham gia

Bước 1: Xác nhận tham gia

Người tham gia cần đăng ký với bộ phận liên quan để được gửi thư mời.

Sau khi cung cấp địa chỉ email, người tham gia sẽ nhận được email mời tham gia gặp trực tuyến. Vui lòng kiểm tra email và xác nhận tham dự.

Trong một số trường hợp không sử dụng email, thư mời có thể là đường liên kết (chỉ được cung cấp trước 30 phút buổi tổ chức online). Vui lòng không chia sẻ nếu bạn không nằm trong danh sách

Bước 2: Tham gia họp trực tuyến

Click vào đường link ở phần tham gia bằng Google Meet.

Sau khi click vào đường link thì màn hình sẽ hiển thị như ảnh. Chọn tham gia ngay

Sau khi click vào tham gia ngay màn hình sẽ hiển thị như ảnh dưới. Bạn có thể tắt âm thanh hoặc hình ảnh (nếu không cần thiết) bằng cách chạm vào biểu tượng micro để tắt âm thanh và chạm vào biểu tượng video để tắt hình ảnh

Bạn có thể thoát ra khỏi phòng họp trực tuyến hoặc quay lại nếu còn họp bằng cách bấm thoát hoặc bấm vào liên kết trước đó để quay lại.

March 14, 2021 Bản tin Kinh doanh, Thông báo chung
About Nguyễn Nhật Thương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *