Blog

Cung cấp máy Sát Khuẩn Tay tự động cho Chuỗi cửa hàng Di Động Việt

Sát khuẩn tay tại cửa hàng là hoạt động giúp khách giao dịch an tâm hơn khi đến giao dịch tại cửa hàng. Đồng thời, hoạt động sát khuẩn là bắt buộc trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Di Động Việt với phương châm phục vụ tốt nhất cho khách hàng đã trang bị máy sát Khuẩn tay tự động, khách hàng đến giao dịch có thể an tâm chủ động vệ sinh phòng dịch

December 23, 2020 Blog, Chung tay Diệt Khuẩn, Tin tức , , , , , , , ,
About miphar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *