All posts by: Nguyễn Nhật Thương

About Nguyễn Nhật Thương

Hướng dẫn đại lý tham gia lớp đào tạo bán hàng qua ứng dụng Google Meet.

Nhằm mục đích bổ sung kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng cho các đại lý, công ty Cổ phần Dược Miphar sẽ tổ chức đào tạo các buổi học dành cho đại lý của công ty thông qua ứng dụng Google Meet. Để đạt hiệu quả cao hơn công ty sẽ … Continue reading

March 14, 2021 Bản tin Kinh doanh, Thông báo chung