Kỹ năng công việc

14Sep 2019

Một ông chủ giàu có thuê một anh thanh niên vào rừng đốn cây, mỗi cây đốn xong anh ta được 2 đồng, cuối ngày, ông chủ đi kiểm tra và sẽ trả tiền cho anh ta. Ngày đầu, anh ta kiếm được 100 đồng. Hôm sau, anh ta kiếm được 120 đồng và tự […]