TM HĐQT 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020 Số: 17/2020/TBKD-MP THÔNG BÁO V/v Chính sách cam kết hiệu quả kinh doanh Kính gửi: Quý Đại Lý. Với phương châm chỉ hoàn thành bán hàng khi người tiêu dùng đã tiêu thụ hết sản phẩm, Công ty Dược Miphar triển khai văn hóa “kinh […]