Mất bao nhiêu thời gian để 19 cơ quan trong người bạn tái tạo và phát triển? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Hôm nay Miphar sẽ cùng bạn giải mã bí mật này Nếu ví cơ thể con người giống như một cỗ máy, cỗ máy sống đó cũng được duy […]

Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người trở nên bận rộn chạy theo guồng quay công việc. Có người bận đến nỗi quên ăn, quên ngủ, thậm chí hạn chế đi vệ sinh. Những điều đó rất gây hại cho sức khỏe, cơ thể suy nhược và tâm lý ngày càng xấu đi. Vì […]