Nhiều mẹ bầu muốn sinh thường vì nghĩ rằng thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn thì được bác sĩ chỉ định sinh mổ. Nhiều mẹ bầu muốn đẻ mổ vì sợ đau thì bác sĩ lại khuyên nên sinh thường. Vậy sinh thường có lợi như thế nào? Những đứa trẻ được sinh ra […]