Mất bao nhiêu thời gian để 19 cơ quan trong người bạn tái tạo và phát triển? Đó là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Hôm nay Miphar sẽ cùng bạn giải mã bí mật này Nếu ví cơ thể con người giống như một cỗ máy, cỗ máy sống đó cũng được duy […]