Ngày nay, điện thoại không chỉ là vật bất li thân của người lớn mà nó còn là vật không thể rời mắt của trẻ em. Nhiều cha mẹ thường xuyên cho con em sử dụng điện thoại để trẻ có thể ngồi ngoan đỡ mất thời gian trông trẻ hay để kích thích trẻ […]