Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người trở nên bận rộn chạy theo guồng quay công việc. Có người bận đến nỗi quên ăn, quên ngủ, thậm chí hạn chế đi vệ sinh. Những điều đó rất gây hại cho sức khỏe, cơ thể suy nhược và tâm lý ngày càng xấu đi. Vì […]