Ung thư vú là bệnh mà các tế bào vú phát triển một cách không có kiểm soát. Có nhiều loại ung thư vú khác nhau, được phân loại dựa vào loại tế bào trong nhu mô tuyến vú bị biến thành tế bào ung thư. Theo số liệu của Tổ chức nghiên cứu Ung […]